Betonárka DOPRAVOSPOL spol. s r.o., Považská Bystrica

pôsobí na stavebnom trhu v regióne už 20 rokov. Počas tohto obdobia si spoločnosť vybudovala pozíciu dodávateľa kvalitného betónu a štrkopieskov pre stavebné firmy, ale aj drobných stavebníkov z regiónu Považská Bystrica.

Okrem výroby transportného betónu a predaja štrkopieskov, má spoločnosť v ponuke aj služby nákladnej, stavebnej dopravy a mechanizácie.

Betonárka je sústredená na konci strojárenského priemyselného závodu Považská Bystrica.

K dispozícii sú aj ďalšie služby:

  • zemné práce

  • búracie práce

  • úpravy terénu

  • odvoz stavebného materiálu

  • búranie betónových a železobetónových plôch

  • demolácie prízemných objektov

  • výkopové práce

  • autožeriav

 

Našim zákazníkom ponúkame čerstvý betón vyrábaný podľa STN EN 206-1. Dôraz je kladený nielen na kvalitu výroby, ale aj na výkonnosť, operatívnosť a spoľahlivosť dodávok. Certifikovaný betón vyrábaný spoločnosťou Dopravospol, spĺňa všetky parametre kvality a je základom kvalitných a stabilných stavieb .V spolupráci s dodávateľmi stavebnej chémie sme schopní dodávať betón so špeciálnymi vlastnosťami. Na čerstvý betón poskytujeme záruku za predpokladu odborného spracovania na stavbe.

Spojenie všetkých uvedených činností umožňuje spoločnosti poskytovať klientom komplexné dodávky a služby určené na realizáciu stavebných diel a zakázok.

Betonárka je schopná prevádzkovať svoje služby aj počas zimného obdobia a flexibilne tak reagovať na rôznorodé potreby aj náročných zákazníkov.

© 2013 Betonárka Dopravospol, s.r.o
Kamenivo Strk Pozri.sk - vyroba betonu